Wyniki drugich konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 2100 MHz dla Orange Polska S.A.

Wyniki drugich konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 2100 MHz dla Orange Polska S.A. Dnia 22 sierpnia 2022 r. Prezes UKE rozpoczął drugie konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1920,1-1934,9 MHz i 2110,1-2124,9 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy Koncesji nr 1/UMTS zawartej w decyzji Ministra Łączności z dnia 20 grudnia 2000 r., zmienionej decyzją Prezesa URTiP nr 41-1/UMTS(2)/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r., decyzją Prezesa URTiP nr 192-1/UMTS/Z(3)/03 z dnia 29 września 2003 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-9/10 (8) z dnia 8 lutego 2011 r., decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-15/13 (10) z dnia 6 września 2013 r. oraz decyzją Prezesa UKE nr DC.WAP.514.13.2021.29 z dnia 1 marca 2022 r., na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2037 r. (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

źródło: UKE