UKE: Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 oraz 925,1-959,9 MHz

UKE: Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 oraz 925,1-959,9 MHz. Z dniem 4 stycznia 2023 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880,1-914,9 MHz oraz 925,1-959,9 MHz (dalej „Projekt”).
Projekt stanowi załącznik do komunikatu.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres:
dc.konsultacje@uke.gov.pl,
z dopiskiem „Plan 900 MHz”.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://bip.uke.gov.pl/).
Powiązane pliki w serwisie UKE:
dc.wap.501.02.2022.02 pzcz 900 mhz informacja opracowywanie pzcz 900 mhz… – 482 KB plik PDF
dc.wap.501.02.2022.02 pzcz 900 mhz projekt – 1,3 MB plik PDF

źródło: UKE