Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2022

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2022.
Podsumowanie czwartego kwartału 2022 roku:
– Wpływ na wyniki finansowe czwartego kwartały miały prawa własności intelektualnej, w wyniku której łączne przychody wyniosły 6,0 (2,4) mld SEK oraz opłaty w wysokości -4,0 mld SEK, w tym prowizja Departamentu Sprawiedliwości, zbycie IoT oraz umowy dotyczące oprogramowania i usług w chmurze.
– Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 1% r/r. Przychody z praw własności intelektualnej przyczyniły się do wzrostu o 5 punktów procentowych. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 86,0 (71,3) mld SEK, wkład Vonage wyniósł 4,1 mld SEK.
– Dochód brutto wzrósł do 35,6 (30,8) mld SEK, podczas gdy marża brutto spadła do 41,4% (43,2%, na co wpływ miała zmiana struktury biznesowej w dziale Networks i opłaty za rozwiązania kontraktów oraz korekty oferty produktów oprogramowania i usług w chmurze.
– EBITA z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 9,3 (12,8) mld SEK z marżą EBITA na poziomie 10,8% (17,9%).
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 16,9 (13,5) mld SEK.
– Zwrot z zaangażowanego kapitału wyniósł 15,4% (26,6%) dzięki niższemu EBIT.

Podsumowanie roku 2022:
– Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 3%, napędzana wzrostem o 4& w dziale Networks i 16% w Enterprise. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 271.5 (232.3) mld SEK.
– Dochód brutto wzrósł do 113,3 (100,7) mld SEK. Wzrost odnotowano w działach Networks, Cloud Software and Services oraz Enterprise.
– EBITA wyniosła 29,1 (33,3) mld SEK z marżą EBITA na poziomie 10,7% (14,3%). Negatywny wpływ na EBITA miały ogłoszone opłaty w wysokości -5,5 mld SEK, częściowo zrekompensowane zwiększonymi przychodami z licencji na prawa własności intelektualnej.
– Marża EBIT z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 10,1% (13,9%). Marża EBIT z wyłączeniem Vonage i wcześniej ogłoszonej opłaty wyniosła 12,9%, osiągając cel na 2022 r.
– Dochód netto wyniósł 19,1 (23,0) mld SEK. Rozwodniony EPS wyniósł 5,62 (6,81).
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 22.2 (32.1) mld SEK. Środki pieniężne netto na koniec roku wyniosły 23,3 (65,8) mld SEK.
– Zwrot z zaangażowanego kapitału wyniósł 14,0% (18,4%).
– Dywidenda za rok 2022 w wysokości 2,70 SEK (2,50) na akcję zostanie zaproponowana na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Szczegółowe dane w ujęciu tabelarycznym:

mld SEK Q4
2022
Q4
2021
r/r
zmiana
Q3
2022
r/r
zmiana
Styczeń-Grudzień
2022
Styczeń-Grudzień
2021
r/r
zmiana
Sprzedaż netto 86.0 71.3 21% 68.0 26% 271.5 232.3 17%
sprzedaż skorygowana o różnice kursowe  –  –  1% –  –  –  –  3%
Marża brutto[2] 41.4% 43.2% 41.4% 41.7% 43.4%
EBIT 7.9 11.9 -34% 7.1 10% 27.0 31.8 -15%
EBIT margin[2] 9.1% 16.6% 10.5% 10.0% 13.7%
EBITA[2] 9.0 12.3 -26% 7.6 19% 29.1 33.3 -13%
EBITA margin[2] 10.5% 17.2% 11.2% 10.7% 14.3%
Zysk netto 6.2 10.1 -39% 5.4 15% 19.1 23.0 -17%
EPS diluted, SEK 1.82 3.02 -40% 1.56 17% 5.62 6.81 -17%
Środki z wyłączeniem opłaty restrukturyzacyjne[2]
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych 41.5% 43.5% 41.4% 41.8% 43.5%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 8.1 12.3 -34% 7.2 12% 27.4 32.3 -15%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 9.4% 17.3% 10.6% 10.1% 13.9%
EBITA bez opłat restrukturyzacyjnych 9.3 12.8 -27% 7.7 21% 29.5 33.8 -13%
Marża EBITA bez opłat restrukturyzacyjnych 10.8% 17.9% 11.3% 10.9% 14.6%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami 16.9 13.5 25% 2.5 22.2 32.1 -31%
Śroski pieniężne netto na koniec okresu 23.3 65.8 -65% 13.4 74% 23.3 65.8 -65%

Pełny raport dostępny na stronie Ericsson:
https://www.ericsson.com/en/press-releases/2023/1/ericsson-reports-fourth-quarter-and-full-year-results-2022 

Zapraszamy na:
www.youtube.com/ericsson
www.facebook.com/ericssonpoland

źródło: Ericsson

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.