Prezes UOKiK uzyskał nominację do Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych

Prezes UOKiK uzyskał nominację do Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych.
– Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uzyskał nominację do Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych.
– Grupa będzie doradzała Komisji Europejskiej w sprawach związanych z wprowadzanymi przepisami dotyczącymi największych spółek technologicznych i internetowych.
Grupa Wysokiego Szczebla (ang. High Level Group) jest powołana na mocy aktu o rynkach cyfrowych (ang. DMA, Digital Market Act). Celem Grupy jest wspieranie Komisji Europejskiej doradztwem, rekomendacjami i wiedzą ekspercką w zakresie stosowania przepisów DMA oraz zapewniania spójności regulacyjnej. 23 marca 2023 r. Komisja Europejska wydała oficjalną decyzję w sprawie powołania Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych. Z ramienia Europejskiej Sieci Konkurencji w skład Grupy weszło sześciu szefów urzędów ochrony konkurencji z krajów UE, którzy będą zasiadali w High Level Group przez dwa lata. Wśród nich jest Prezes UOKiK Tomasz Chróstny oraz szefowie urzędów antymonopolowych  z Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Danii i Austrii. – Nominacja do Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych to docenienie przez Komisję Europejską działań prowadzonych przez UOKiK oraz naszej fachowej wiedzy i profesjonalizmu. To również potwierdzenie doskonałej współpracy i zaufania pomiędzy Urzędem i Komisją – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Akt o rynkach cyfrowych stanowi kompleksowe uregulowanie usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych i internetowych platform handlowych, świadczonych w Unii Europejskiej. Jest to odpowiedź na intensywne zmiany zachodzące na świecie związane z rewolucją technologiczną, rozwojem tzw. Big Techów i obawami co do ich siły. DMA wszedł w życie 1 listopada 2022 r., a jego przepisy będą bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich od 2 maja 2023 r. Akt będzie miał zastosowanie do przedsiębiorców, którzy zostaną uznani za strażników dostępu (ang. gatekeepers). Będą to największe podmioty z branży technologicznej i internetowej działające w Unii Europejskiej.

źródło: UOKiK