Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz. Z dniem 6 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 3800-4200 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz (dalej „Projekt”).
Projekt stanowi załącznik do komunikatu.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 9 maja 2023 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl, z dopiskiem „Plan 3800-4200 MHz”.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://bip.uke.gov.pl/).
Powiązane pliki:
informacja opracowywanie pzcz 3800-4200 mhz – 375 KB plik PDF
projekt pzcz 3800-4200 mhz – 367 KB plik PDF

źródło: UKE