UKE: aktualizacja danych Rejestru urządzeń – 30. maja 2023 r.

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze z danymi Rejestru urządzeń. Najnowsze wpisy bieżących informacji powiązane są z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Play.
Data modyfikacji, to 30. maja 2023 r.
Powiązane pliki w serwisie regulatora:
2023-05-30_2016-2022 – 7,0 MB plik XLSX
2023-05-30_2023 – 94,1 MB plik XLSX

źródło: UKE

Materiały powiązane:
– UKE: pozwolenia radiowe. Stacje bazowe
– UKE: pozwolenia radiowe. Stacje linii radiowych
– GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne