UKE: aktualizacja danych o lokalizacjach i infrastrukturze obiektów telekomunikacyjnych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie danych o stacjach bazowych, zakończonych, planowanych lub w toku – procesach inwestycyjnych i modernizacyjnych – otrzymaliśmy sporo informacji.
Zaktualizowano bowiem:
1) wykazy wydanych pozwoleń radiowych, a pośród nich m.in.:
a) dla stacji bazowych z pasmem band n78 (link do arkusza). Co ciekawe, nawet w Plusie pojawiła się “perełka”, która zaistniała na bazie współpracy i testów z Nokią we Wrocławiu.
Po aktualizacji informacji regulatora zobaczymy, iż Orange otrzymał dotąd 896 pozwoleń radiowych w zakresie band n78, T-Mobile: 1601, Play: 740, zaś Plus – jak wspomniano wcześniej – jedno! U operatorów globalnych sieć 5G NSA w oparciu o pasmo C budowana jest w modelu MORAN, a ponieważ jest to wciąż sieć NSA i wymaga pasm kotwicowych – segment LTE widziany jest jako integralna składowa technologii, zaś w aplikacjach monitorujących jest wskazywana jako element sieci MOCN.
Oczywiście, jak podkreślaliśmy wielokrotnie – samo wydanie pozwolenia radiowego nie oznacza uruchomienia stacji w danym paśmie. Sam proces możemy śledzić m.in. analizując publikacje SI2PEM.gov, zawierające zgłoszenia instalacji. Ponieważ dane SI2PEM.gov nie zawsze są odświeżane na bieżąco – warto sięgać również do lektur publikacji BIP urzędów miast i starostw powiatowych, które także zawierają zgłoszenia instalacji, emitujących pola elektromagnetyczne, a zlokalizowane na obszarze wskazanych miast, czy powiatów.
b) pozwolenia w pasmach LTE420 i LTE450 dla sieci dyspozytorskich energetyki
c) opublikowano pozwolenia wydane dla PKP PLK S.A. dla instalacji GSM-R.
Pełen zakres opublikowanych arkuszy
2) rejestr urządzeń,
gdzie najnowsze dane bieżącego arkusza zawierają dane o realizacji procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych w sieci Play. Procesy inwestycyjne i modernizacyjne, realizowane w Play śledzić można również w witrynie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na bazie analizy wniosków budowlanych.
Adres poniżej:
– GUNB. Wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne
Linki do plików Rejestru urządzeń:
2024-03-25_2016-2023 – 4,5 MB plik XLSX
2024-03-25_2024 – 121,2 MB plik XLSX
3) pozwolenia wydane operatorom stacji linii radiowych,
w tym operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Analizując dane dotyczące dosyłów Plusa, w tym dla stacji 5G NSA 2600TDD oraz  tzw. stacji 5G Ultra widać kolejne oszczędności w grupie Polsat Plus, które odrobić będzie bardzo ciężko. Tym bardziej, że konkurenci coraz bardziej uciekają. Dziś oszczędności w grupie widać w procesach inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci, dostępności pasm na stacjach, obecnej infrastruktury oraz rozwiązań na stacjach, które są przemieszczane między lokalizacjami, aby zminimalizować koszty. Widać je także przy analizach jakości dosyłów i zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do stacji linii radiowych. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne grupy Polsat Plus można śledzić – w tym zadając pytania konsultantom operatora – na bazie lektury portalu plusforum.pl.
– Link do pliku wydanych pozwoleń radiowych dla stacji linii radiowych

źródło: UKE / red.

Materiały powiązane:
– zgłoszenia instalacji: powiat wrocławski
– zgłoszenia instalacji: miasto Wrocław
– zgłoszenia instalacji: Kłodzko i powiat kłodzki
– zgłoszenia instalacji: Jelenia Góra
– zgłoszenia instalacji: powiat karkonoski
– zgłoszenia instalacji: miasto Bolesławiec i powiat bolesławiecki
– zgłoszenia instalacji: miasto Zgorzelec i powiat zgorzelecki
– zgłoszenia instalacji: miasto Lubań i powiat lubański
– zgłoszenia instalacji: miasto Kamienna Góra i powiat kamiennogórski
– zgłoszenia instalacji: miasto Zielona Góra
– zgłoszenia instalacji: miasto Kraków
– zgłoszenia instalacji: powiat krakowski