UKE: kolejna aktualizacja Rejestru urządzeń

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane Rejestru urządzeń. Najnowsze wpisy bieżącego arkusza powiązane są z procesem inwestycyjnym i modernizacyjnym, realizowanym w sieci… Plus.
Linki do powiązanych plików w witrynie regulatora:
2024-04-18_2016-2023 – 4,5 MB plik XLSX
2024-04-18_2024 – 124,6 MB plik XLSX
Dla zainteresowanych: według danych Rejestru, teoretycznie 5G 2600TDD powinno działać w Plusie w 3768 stacjach, zaś 5G 2100 w 1002 stacjach.

źródło: UKE

Materiały powiązane:
– UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje bazowe
– GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne
– SI2PEM.gov.pl: zgłoszenia instalacji