Polscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni apelują do posłów o doprecyzowanie Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE) i alarmują, że brak zmian jest zagrożeniem dla przyszłości sektora i rozwoju usług cyfrowych

Warszawa, 3 lipca 2024 r.: Polscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy stanowią trzon sektora oraz filar polskiej gospodarki cyfrowej, apelują do posłów o stworzenie dobrego i przewidywalnego prawa. Wątpliwości budzą w szczególności kwestie związane ze zmianą umów z abonentami, w tym umów na czas określony i czas nieokreślony w ramach Prawa Komunikacji Elektronicznej. Przedsiębiorcy proponują, aby umożliwić bezpieczne wdrożenie klauzul modyfikacyjnych do wszystkich umów na rynku. Sugerują stworzenie przykładowego katalogu sytuacji, w których może być zmieniania umowa na czas nieokreślony. Ponadto postulują o usunięcie z przesłanek zmiany umów na czas określony niekonstytucyjnego sformułowania, dotyczącego zmian, których „operator nie mógł przewidzieć”. Wieloletni paraliż sektora telekomunikacyjnego związany z niejasnym prawem i regulacjami w zakresie zmian umów z konsumentami oznacza dramatyczne konsekwencje dla przedsiębiorców i docelowo obniża konkurencyjność rynku, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża bezpieczeństwu kraju. „Polski rynek telekomunikacyjny rósł w ostatnich trzech latach sześć razy wolniej niż inflacja. Kumulatywny wzrost przychodów sektora między 2021 a 2023 rokiem to 5.6% (zgodnie z raportami UKE o stanie rynku), podczas gdy inflacja przekroczyła 30.9%. Bezpośrednio przekłada się to na kurczące się możliwości inwestycyjne przedsiębiorców i docelowo zagraża stabilności rynku i odporności na cyberzagrożenia. To powinien być alarm dla rządzących do wyeliminowania niepewności inwestycyjnej i stworzenia przewidywalnych zasad monetyzacji inwestycji w rozwój bezpiecznych usług cyfrowych.” – powiedziała Patrycja Gołos, prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej. Prawo Komunikacji Elektronicznej po raz pierwszy definiuje obowiązek stosowania klauzul modyfikacyjnych w umowach z konsumentami. Poprawki przedstawicieli sektora konkretyzują zapisy PKE w zakresie zasad zmian umów i wytycznych, dotyczących klauzul modyfikacyjnych, celem zwiększenia pewności prawnej. „Ponieważ PKE po raz pierwszy reguluje obowiązek posiadania klauzuli modyfikacyjnej w umowach z konsumentami, chcemy umożliwić bezpieczne wdrożenie tych zapisów do wszystkich umów na rynku. W przeszłości UOKiK kwestionował możliwość wprowadzenia zmian do trwającego kontraktu z abonentem, jeśli nie było to przewidziane w umowie. To prowadziło do paradoksów, bo trzeba było mieć klauzulę, żeby wprowadzić klauzulę. Żadna ze starszych umów klauzul modyfikacyjnych nie zawierała. Alternatywą dla przedsiębiorcy pozostało więc świadczyć usługi dożywotnio na niezmienionych zasadach.” – powiedział Bogdan Łaga, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.
I dodaje:
„Jako przedsiębiorcom, którzy prowadzą bardzo wymagający biznes, w zmieniających się warunkach gospodarczych (wysoka inflacja), technologicznych (rosnące zapotrzebowanie na pasmo) i geopolitycznych (wojna w Ukrainie i cyberzagrożenia), zależy nam na stabilnym i przewidywalnym prawie i regulacjach, które umożliwią inwestowanie i zwrot z inwestycji. Stąd apelujemy o doprecyzowanie zasad, jakie powinna spełniać klauzula w umowach na czas nieokreślony (bezterminowych i bez zobowiązań) poprzez stworzenie ramowego, przykładowego katalogu okoliczności, kiedy umowa może być zmieniana. Wiele z tych umów jest wieloletnich i w tym czasie muszą podlegać zmianom – zarówno w zakresie parametrów jak i cen usług. W każdym takim przypadku abonent ma prawo odrzucenia zmiany i rezygnacji z usług bez konsekwencji. A największa w Europie konkurencja na rynku umożliwi mu dowolny wybór usług i dostawcy. ”Przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego wnoszą o stworzenie w prawie katalogu sytuacji, który da możliwość zminimalizowania niepewności przedsiębiorców i konsumentów oraz pozwoli zapobiec dowolnej interpretacji przepisów przez organy regulacyjne. Miało to miejsce w przeszłości i prowadziło do różnicowania warunków konkurencyjnych dla przedsiębiorców i zasad korzystania z usług przez klientów.
Więcej informacji:
www.tarczadlatelekomunikacji.pl

źródło: PIKE