Szukaj po tagu: 1805-1880 MHz

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 oraz 1805-1880 MHz. Dnia 6 lipca 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne. źródło: UKE

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz. 6 lipca 2022 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz (dalej „Projekt”). Projekt stanowi załącznik do komunikatu. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w… Czytaj dalej →

Scroll To Top