Szukaj po tagu: decyzja Prezesa UKE

Decyzja dla Orange Polska S.A. w zakresie kabli w budynkach. 13 listopada br. Prezes UKE, w wyniku ponownego rozpoznania sprawy zakończonej decyzją z 12 grudnia 2019 r., utrzymał w mocy decyzję z 12 grudnia 2019 r., określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dla Orange Polska S.A. Warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych określone we ww. decyzjach stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli telekomunikacyjnych. W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie konkurencji między… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie usunięcia opłaty za usługę przeniesienia numeru. W dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 8 października 2018 r. zmieniającą Ofertę SOR dla Orange w zakresie usunięcia opłaty za usługę przeniesienia numeru. W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone… Czytaj dalej →

Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A., dotycząca kosztu netto za rok 2010. 10 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej “Prezes UKE”) wydał decyzję w sprawie przyznania dopłaty za rok 2010 (nr DHRT.WIT.7114.3.2017.45) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej “OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie obowiązujących… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security