Szukaj po tagu: dywidenda za 2017

Ogłoszenie o wypłacie okresowej dywidendy (interim dividend) w dniu 10 maja 2018. Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”), posiadającej akcje notowane na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy, iż zgodnie z uchwałami Zarządu Spółki podjętymi w dniu 11 kwietnia 2018 roku, Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom okresową dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości PLN 2,57 za akcję. Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 2 maja 2018 roku. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy. Dywidenda… Czytaj dalej →

Scroll To Top