Szukaj po tagu: koszt netto 2010 r.

Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A., dotycząca kosztu netto za rok 2010. 10 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej “Prezes UKE”) wydał decyzję w sprawie przyznania dopłaty za rok 2010 (nr DHRT.WIT.7114.3.2017.45) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej “OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie obowiązujących… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security