Szukaj po tagu: oferta ramowa

Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A. Prezes UKE w dniach 12 maja 2022 r. – 13 czerwca 2022 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych i telewizyjnych dla Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 10 czerwca 2022 r. decyzję, w której zaakceptowała notyfikowany projekt. Komisja Europejska zgłosiła uwagi odnoszące się do ram czasowych pomiędzy analizą hurtowego rynku transmisji radiofonicznych i telewizyjnych w Polsce, a wprowadzaniem odpowiednich środków… Czytaj dalej →

Modyfikacja oferty KBTO sp. z o.o.- operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. mazowieckim. 3 października 2019 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany cennika w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe w “Ofercie ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu »Internet dla Mazowsza«” (dalej “Oferta ramowa”). Modyfikacja cennika polegała m.in. na obniżeniu opłat hurtowych dla usługi transmisji danych Ethernet oraz dostępu do sieci internet i wprowadzeniu nowych usług komplementarnych w ramach dzierżawy kanalizacji kablowej. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty i dostępności do nowoczesnych, różnorodnych usług telekomunikacyjnych. Opinia Prezesa… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych. W dniach 3 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosków Emitel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych Czytaj dalej … źródło: UKE

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A. 3 grudnia 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych oraz radiofonicznych. Konsultacje potrwają 30 dni. Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił zmienić i zatwierdzić projekt oferty przedstawiony przez Emitel. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: “Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security