Modyfikacja oferty KBTO sp. z o.o.- operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. mazowieckim

Modyfikacja oferty KBTO sp. z o.o.- operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. mazowieckim. 3 października 2019 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany cennika w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe w „Ofercie ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu »Internet dla Mazowsza«” (dalej „Oferta ramowa”). Modyfikacja cennika polegała m.in. na obniżeniu opłat hurtowych dla usługi transmisji danych Ethernet oraz dostępu do sieci internet i wprowadzeniu nowych usług komplementarnych w ramach dzierżawy kanalizacji kablowej. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty i dostępności do nowoczesnych, różnorodnych usług telekomunikacyjnych.
Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej Oferty ramowej znajduje się w załączniku.
Powiązane pliki:
Opinia_IDM – 382 KB plik PDF
Oferta ramowa – draft – 854 KB plik PDF
Załącznik nr 1 – wniosek – 21 KB plik DOCX
Załącznik nr 2 – wykaz lokalizacji – 24 KB plik XLSX
Załącznik nr 3 – umowa szczegółowa kanalizacja – 227 KB plik DOCX
Załącznik nr 5 – umowa szczegółowa kolokacja – 209 KB plik DOCX
Załącznik nr 5 – umowa szczegółowa ciemnych włókien – 185 KB plik DOCX
Załącznik nr 6 – umowa szczegółowa ethernet – 209 KB plik DOCX
Załącznik nr 7 – umowa szczegółowa lambda – 207 KB plik DOCX
Załącznik nr 8 – umowa szczegółowa dostęp do internetu – 208 KB plik DOCX
Załącznik nr 9 – poziom SLA – 21 KB plik DOCX
Załącznik nr 10 – wzór oferty ramowej – 18 KB plik DOCX

źródło: UKE