Posts Tagged: osoby niepełnosprawne

Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Prezentujemy raport z przeprowadzonej kontroli dostępności biur obsługi klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 15 października do 15 listopada 2018 roku na terenie całego kraju i miała na celu weryfikację przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 464). Ocenie została poddana dostępność architektoniczna BOKów oraz zakres i jakość świadczonych w nich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami Pliki: –… Read Article →

Scroll To Top