Szukaj po tagu: pozasądowe rostrzyganie sporów

Postępowania polubowne coraz bardziej popularne – sprawozdanie za 2017 rok. – Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych. – Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF. – UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR ( http://uokik.gov.pl/download.php?plik=22081 ) Postępowania polubowne (w skrócie ADR od angielskiej nazwy Alternative Dispute Resolution) wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r. Trwają one dużo krócej niż sprawy w sądzie, są mniej sformalizowane… Czytaj dalej →

Scroll To Top