UOKiK: Postępowania polubowne coraz bardziej popularne – sprawozdanie za 2017 rok

Postępowania polubowne coraz bardziej popularne – sprawozdanie za 2017 rok.
– Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych.
– Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF.
– UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR
( http://uokik.gov.pl/download.php?plik=22081 )
Postępowania polubowne (w skrócie ADR od angielskiej nazwy Alternative Dispute Resolution) wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r. Trwają one dużo krócej niż sprawy w sądzie, są mniej sformalizowane i przeważnie bezpłatne. Udział w nich jest dobrowolny, a w rozstrzygnięciu sporu pomagają bezstronni eksperci
http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14544

źródło: UOKiK