Szukaj po tagu: przeznaczenie częstotliwości

Dnia 24 kwietnia 2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DC.WAP.514.16.2021.28 z dnia 5 grudnia 2022 r., dokonującej na rzecz Polkomtel rezerwacji częstotliwości z zakresu 1710,1-1719,9 MHz i 1805,1-1814,9 MHz (dalej „Rezerwacja”), poprzez nadanie punktowi drugiemu sentencji Rezerwacji następującego brzmienia: „2. Częstotliwości objęte Rezerwacją będą wykorzystywane w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.”. Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WAP.514.16.2021.28”,… Czytaj dalej →

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz. 20 kwietnia 2023 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 5875-5935 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 26 maja 2023 r. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne. źródło: UKE

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5935-6425 MHz. 20 kwietnia 2023 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 5935-6425 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 26 maja 2023 r. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne. źródło: UKE

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane na temat wydanych pozwoleń radiowych dysponentom częstotliwości. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Linki do plików w serwisie regulatora poniżej. Nawiązując do gospodarki częstotliwościami i niekończącego się przesuwania aukcji na częstotliwości z pasma 3.5GHz warto podkreślić, iż jeśli rząd oraz UKE nie mają pomysłu (kompetentnego zespołu) na rozwiązanie patowej sytuacji, związanej z końcową postacią Ustawy o Krajowym  Systemie Cyberbezpieczeństwa, odnoszącej się także do wyboru dostawcy infrastruktury i oprogramowania 5G i aktów powiązanych – może jednak warto przemyśleć sytuację przejściową, to… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security