Szukaj po tagu: rozstrzygnięcia

Umorzenie postępowań regulacyjnych w części dotyczącej wysokości stawki FTR. 16 czerwca 2021 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał decyzje umarzające postępowania wszczęte w dniu 6 grudnia 2018 r. w części dotyczącej określenia wysokości opłat za zakańczanie połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji poszczególnych operatorów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał decyzje częściowe, w których to decyzjach wyznaczył przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej oraz odpowiednio nałożył, utrzymał, zmienił obowiązki regulacyjne nałożone na tych przedsiębiorców oraz wskazał, że wysokość stawki za zakańczanie połączeń w stałej lokalizacji poszczególnych operatorów zostanie określona… Czytaj dalej →

87 projektów ocenionych w I rundzie III konkursu 1.1 POPC. Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał oceny merytorycznej 87 projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach I rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC. Dofinansowane projekty pokryją 33 obszary wytypowane do interwencji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CPPC do szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie podłączonych ponad 3826 placówek oświatowych oraz 654 714 gospodarstw domowych. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów III konkursu podzielonego na rundy wynosi prawie 2 mld zł. Tempo oceny wniosków przez ekspertów UKE było bardzo szybkie i zamknęło się w terminie… Czytaj dalej →

Scroll To Top