Szukaj po tagu: UKE decyzje

W dniu 2 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. do sieci szerokopasmowej Fiberhost S.A. wykonanej z wykorzystaniem środków publicznych. Konsultacje potrwają 30 dni. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WPS.6080.3.2022”. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: – sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o… Czytaj dalej →

Dnia 17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 885,1-890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r., sprostowaną postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (394) z dnia 5 marca 2009 r., zmienioną decyzją nr DZC.WAP.514.25.2017.11 z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz decyzją nr DC.WAP.514.55.2019.15 z dnia 2 grudnia… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczących rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz. Dnia 17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r., sprostowaną postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem nr… Czytaj dalej →

Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 9 maja 2023 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR Orange Polska S.A. polegającej na wprowadzeniu do Oferty SOR punktów styku sieci w technologii Internet Protocol/Session Initiation Protocol. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 3 marca – 4 kwietnia 2022 r. Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu…. Czytaj dalej →

Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. 20 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał decyzję określającą wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnik WACC), mający zastosowanie w kalkulacji kosztów w odniesieniu do usług realizowanych przez Orange Polska S.A. (OPL) na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b). Prezes UKE określił wskaźnik WACC dla kalkulacji kosztów usług na Rynku 3a i Rynku 3b realizowanych za pośrednictwem światłowodowej sieci dostępowej na poziomie 8,46%. Wartość wskaźnika WACC… Czytaj dalej →

Decyzja KE – wyniki konsolidacji projektu decyzji Prezesa UKE określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. Prezes UKE w dniach 4 listopada 2022 r. – 2 grudnia 2022 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC [1]) stosowanego przez Orange Polska S.A. w kalkulacji kosztów, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska (KE) wydała w dniu 2 grudnia 2022 r. decyzję, w której nie zgłosiła żadnych uwag do treści zgłoszonego projektu… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security