Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 900 MHz dla P4 sp. z o.o.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczących rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz. Dnia 17 kwietnia 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5174-1/08 (265) z dnia 9 grudnia 2008 r., sprostowaną postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (274) z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz postanowieniem nr DZC-WAP-5174-1/08 (394) z dnia 5 marca 2009 r., zmienioną decyzją nr DZC-WAP-5174-10/13 (20) z dnia 16 września 2014 r., która została uchylona w części decyzją nr DZC-WAP-5174-10/13 (26) z dnia 24 lutego 2015 r., decyzją nr DZC.WAP.514.28.2018.6 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz decyzją nr DC.WAP.514.4.2020.48 z dnia 27 października 2020 r., na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2038 r. (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.
W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

źródło: UKE