UKE: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. i Fiberhost S.A.

W dniu 2 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. do sieci szerokopasmowej Fiberhost S.A. wykonanej z wykorzystaniem środków publicznych.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WPS.6080.3.2022”. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:
sekretariat.dr@uke.gov.pl.
Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Powiązane pliki:
DR.WPS.6080.3.2022-decyzja do konsultacji-02.06.2023 – 1,3 MB plik PDF
DR.WPS.6080.3.2022-decyzja do konsultacji_Z1-02.06.2023 – 1,3 MB plik PDF

źródło: UKE