Szukaj po tagu: zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.12. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych. Termin i sposób składania ofert: Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl w terminie do dnia 17.04.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty: Czytaj dalej … źródło: UKE

Scroll To Top