Szukaj po tagu: zmiana Ustawy PT

Zmiana w sposobie nakładania kar. Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z zainicjowanymi przez UKE zmianami kara pieniężna za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies nakładana będzie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. Pozwoli to wyeliminować sytuacje, w których Prezes UKE musiał wszczynać postępowania w sprawie nałożenia kary również w przypadku drobnych i mało szkodliwych nieprawidłowości, np. jednodniowego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Tak mało istotne naruszenia w wykonywaniu obowiązków nie zawsze wymagają reakcji w postaci nałożenia kary. Prezes UKE nie będzie zatem zobligowany do… Czytaj dalej →

Scroll To Top