Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego: zmiana w sposobie nakładania kar

Zmiana w sposobie nakładania kar. Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z zainicjowanymi przez UKE zmianami kara pieniężna za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies nakładana będzie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. Pozwoli to wyeliminować sytuacje, w których Prezes UKE musiał wszczynać postępowania w sprawie nałożenia kary również w przypadku drobnych i mało szkodliwych nieprawidłowości, np. jednodniowego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Tak mało istotne naruszenia w wykonywaniu obowiązków nie zawsze wymagają reakcji w postaci nałożenia kary. Prezes UKE nie będzie zatem zobligowany do nakładania kar w sytuacji błahych naruszeń, często dotyczących małych przedsiębiorców i niebędących wynikiem złej woli lecz np. trudności organizacyjnych. Nałożenie kary w takich sytuacjach nie realizowałoby bowiem prewencyjnego celu karania, lecz byłoby działaniem czysto represyjnym. Znowelizowane przepisy pozwolą Prezesowi UKE na bardziej elastyczne i proporcjonalne podejście do lżejszych naruszeń w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej

żródło: UKE