Cyberustawa skierowana na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów

Cyberustawa skierowana na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa to jeden z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji, realizowany już od listopada 2015 roku. Efektem procesu konsultacji publicznych, opiniowania przez inne resorty, a także zorganizowanej konferencji uzgodnieniowej, jest skierowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 15 lutego br. projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów.
Zakres regulacji
Projekt ustawy zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148). Stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz jego rozbudowa ma umożliwić niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych, zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informacyjnych służących do ich świadczenia oraz ograniczyć potencjalne skutki incydentów, w tym straty finansowe
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji