Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za Q1 2018 r.

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za Q1 2018 r. – Komunikat prasowy, 14 maja 2018 r. DALSZY WZROST PRZYCHODÓW, ZNACZĄCY WZROST WYNIKU NETTO ORAZ WYŻSZY WSKAŹNIK WOLNYCH PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH NETTO DLA WŁAŚCICIELI KAPITAŁU WŁASNEGO (1). W pierwszym kwartale 2018 r. Spółka odnotowała wysoki wynik netto w wysokości 153 mln zł, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. Dzięki dalszemu zapewnianiu wysokiej wartości usług oferowanych klientom oraz realizowaniu swojej strategii, Spółka utrzymała bazę abonentów na poziomie 15,2 mln w ujęciu kwartalnym. Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne w okresie trzech miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2018 r. do poziomu 1 637 mln zł (+3,6% w porównaniu z I kw. 2017 r.), przede wszystkim dzięki znacznemu wzrostowi przychodów z usług (+6,4% w ujęciu rocznym). Pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam-Like-At-Home, która przełożyła się na niższy poziom skorygowanego wyniku EBITDA, Spółka wygenerowała znacznie wyższy wynik netto oraz zysk na akcję w porównaniu z I kw. 2017 r. Zadowalające wyniki operacyjne w połączeniu z płatnościami odsetkowymi oraz podatkowymi a także z solidnym zarządzaniem gotówką, przełożyły się na wysoki poziom wskaźnika przepływów gotówkowych dla właścicieli kapitału własnego na poziomie 117 mln zł (w porównaniu z ujemną wartością w I kw. 2017 r.).
Najważniejsze dane finansowe za 1 kw. 2018 r.:
I. Dalszy sukces komercyjny:
– Baza abonentów wyniosła 15,2 mln, natomiast udział abonentów kontraktowych zwiększył się do poziomu 63,2% z 60,5% na dzień 31 marca 2017 r.
– W I kw. 2018 r. Spółka pozyskała 160 tys. abonentów kontraktowych netto
– Zagregowany wskaźnik ARPU zmniejszył się nieznacznie o 1,4% do 31,8 zł (2) w porównaniu do IV kw. 2017 r. oraz wzrósł o 2,6% w porównaniu do I kw. 2017 r.
– Wskaźnik migracji klientów kontraktowych pozostał na stałym poziomie wynoszącym 0,8% (3)
– Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 31 marca 2018 r. zasięg zwiększył się do 93,8% populacji (+1,5 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 82,6% populacji (+3,2 p.p. r/r)

(1) z wyłączeniem płatności leasingowych, w I kw. 2017 r. wskaźnik przepływów gotówkowych netto do kapitału własnego był ujemny na poziomie 140 mln zł
(2) dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów ; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
(3) dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie Play Communications S.A. (dawniej Play Holdings 2 S.à r.l.)
Czytaj dalej …

źródło: Play