Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej zmianę Oferty SOR dla Orange Polska S.A.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej zmianę Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange polegającej na zmianie wysokości opłaty hurtowej za Usługę WLR. W dniach 25 maja – 25 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne, odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange polegającej na zmianie wysokości opłaty hurtowej za Usługę WLR.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:
– Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 25 czerwca 2018 r.
– Orange Polska S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.
– Netię S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. (wersja jawna).
– Novum S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r.
Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjne

źródło: UKE