Wyniki postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynków 1/2003, 2/2003 i 8/2003

Wyniki postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynków 1/2003, 2/2003 i 8/2003. 28 maja 2018 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty decyzji dotyczące:
– krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (rynek 1/2003),
– krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych z wyłączeniem konsumentów (rynek 2/2003),
– krajowego rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonicznej w stałej lokalizacji) (rynek 8/2003).
Dnia 26 czerwca 2018 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zaakceptowała ostatecznie notyfikowane jej projekty decyzji dotyczące powyższych rynków właściwych, nie zgłaszając w tym zakresie uwag. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2018 r. Prezes UKE przekazał projekty decyzji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zajęcia stanowiska w trybie art. 106 § 1 kpa. Projekty decyzji uwzględniają wyniki postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego
Dokumenty, powiązane z przedmiotową sprawą dostępne tutaj

źródło: UKE