UKE aktualizuje wykazy wydanych pozwoleń radiowych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy, wydanych pozwoleń radiowych dysponentom częstotliwości. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj

źródło: UKE