Decyzje Prezesa UKE dotyczące kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków

Decyzje Prezesa UKE dotyczące kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków. 11 września br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku dla:
1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
2. Netia S.A. z siedzibą w Warszawie 
3. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
4. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni 
5. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp.j. z siedzibą w Warszawie 
6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
7. Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

Kluczowym elementem decyzji są dwa dokumenty: Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Decyzje stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2020.  Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Podjęte rozstrzygnięcia realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego. Decyzje wypełniają także założenia Dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wydanie decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy stosowanych przez operatorów oraz szeregiem warsztatów z uczestnikami rynku. Ponadto, z uwagi na aktywną dyskusję w postaci licznych stanowisk konsultacyjnych, projekty decyzji zostały poddane dwukrotnym konsultacjom. Prezes UKE uwzględnił postulaty zgłoszone w stanowiskach konsultacyjnych m.in. ustalając 6-miesięczny okres przejściowy, pozwalający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na wdrożenie decyzji w ramach prowadzonych przedsiębiorstw. W konsekwencji warunki dostępu określone w decyzjach zapewniają właściwe wyważenie praw i obowiązków podmiotów, które korzystają z infrastruktury technicznej oraz przedsiębiorców, którzy ją udostępniają. W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów

źródło: UKE