Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji, odmawiającej zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange, OPL), polegającej na wykreśleniu z treści Oferty SOR zapisów, obejmujących synchronizację Interfejsu Systemu Informatycznego z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych w procesie realizacji zamówienia na Usługę Regulowaną OPL, powiązaną z usługą przeniesienia numeru. W dniach 20 sierpnia – 20 września 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne, odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange z dnia 26 stycznia 2017 r., w sprawie wykreślenia z Oferty SOR zapisów, obejmujących synchronizację Interfejsu Systemu Informatycznego z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych w procesie realizacji zamówienia na Usługę Regulowaną OPL, powiązaną z usługą przeniesienia numeru. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Orange, z dnia 19 września 2018 r. Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej
Dokumenty:
stanowisko Orange Polska

źródło: UKE