Ministerstwo Cyfryzacji: ruszyła kolejna edycja Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Ruszyła kolejna edycja Akademii Inwestycji Szerokopasmowych. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna kolejny cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych, które mają pokazać, na czym polegają inwestycje telekomunikacyjne, jak powinien przebiegać proces inwestycyjny i jak unikać błędów w postępowaniach administracyjnych. W ramach bieżącej edycji przeprowadzonych zostanie łącznie 135 dni szkoleniowych na terenie całego kraju, nawet w najmniejszych gminach. Budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych to szereg aktów prawnych, które w ostatnich latach wielokrotnie się zmieniły, a w perspektywie najbliższych miesięcy planowane są kolejne zmiany związane z koniecznością stworzenia otoczenia prawnego dla wdrożenia sieci 5G. Również sprawna i efektywna realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i podłączania szkół do Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wymaga, aby kadra obsługująca procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym była jak najlepiej wyszkolona. Wszystkie szkolenia dedykowane są zagadnieniom związanym z inwestycjami w sieci szerokopasmowe, zarówno z punktu widzenia sektora prywatnego jak i publicznego, stąd też spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony przedstawicieli JST’ów oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Reedukacja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap II” oraz budżetu państwa.
Szkolenie opierają się o następujące bloki tematyczne:
– Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych
– Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
– Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w szkoleniach, jak również śledzenia postępów ich przebiegu
Więcej informacji odnajdą Państwo na: https://akademiaszerokopasmowa.pl

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji