Prezes UKE nałożył kary na 4Carriers sp. z o.o. za podmianę numerów telefonicznych zagranicznych na krajowe

Prezes UKE nałożył kary na 4Carriers sp. z o.o. za podmianę numerów telefonicznych zagranicznych na krajowe. Prezes UKE stwierdził, że 4Carriers tranzytując połączenia telekomunikacyjne z zagranicy systematycznie dokonywała zamiany, z zagranicznych na krajowe (np. +44 na +48), oznaczeń numerów inicjujących połączenia wykorzystując do tego numerację krajową przyznaną innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Za te naruszenia Prezes UKE nałożył na 4Carriers kary pieniężne w łącznej wysokości 2,2 mln zł. Niezmienność w oznaczeniu numeru telefonu na całej drodze połączeniowej jest jednym z wymogów obowiązującego prawa. Zamiana oznaczenia numeru jest dopuszczalna jedynie w ściśle określonych przypadkach i sprowadza się do użycia tzw. „numeru technicznego”. Poza określonymi w przepisach sytuacjami takie działanie stanowi naruszenie Prawa telekomunikacyjnego i podlega karze. 4Carriers tranzytując w swojej sieci połączenia głosowe dokonywała zmiany oznaczenia numeru zagranicznego na krajowy, aby uzyskać w ten sposób korzyści finansowe poprzez skierowanie tak oznaczonych połączeń do sieci Orange Polska S.A na wiązki PSI (Płaskiej Stawki Interkonektowej). Sposób międzyoperatorskiego rozliczania połączeń kierowanych na wiązki PSI jest bardzo korzystny dla operatora korzystającego z PSI, gdyż uiszcza on na rzecz Orange Polska kwoty ustalone jako ryczałt. Zgodnie z prawem i umowami międzyoperatorskimi na wiązki PSI w Orange Polska mogą być kierowane tylko połączenia krajowe. Połączenia międzynarodowe muszą być kierowane na tzw. wiązki minutowe i rozliczane po wyższej stawce. Podmiana przez 4Carriers numerów wywołujących miała na celu ukrycie właściwego numeru wywołującego i uzyskanie niedozwolonych korzyści finansowych kosztem Orange Polska. Proceder praktykowany przez 4Carriers wpłynął negatywnie na zachowanie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym oraz na bezpieczeństwo w telekomunikacji. Podmiana numeru wywołującego może uniemożliwić zidentyfikowanie podmiotu inicjującego połączenie i samego źródła pochodzenia ruchu, uniemożliwiając tym samym działania właściwym służbom. Przy ocenie dotychczasowej działalności 4Carriers Prezes UKE wziął pod uwagę, że nie była ona dotąd karana za naruszenia Prawa telekomunikacyjnego. Decyzja nie jest prawomocna, 4Carriers sp. z o.o. może odwołać się do sądu.
Informacje dotyczące praw przysługujących konsumentom w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych można znaleźć pod adresem:
https://cik.uke.gov.pl/

źródło: UKE