Inwestycje operatorów 2018

Na bazie wykazu pozwoleń radiowych UKE ze stycznia, który zawiera już dane z grudnia minionego roku przeprowadziliśmy statystyczną analizę inwestycji operatorów za 2018 rok. Jako podstawę wzięliśmy LTE1800, jako że to głównie te inwestycje w większości wyznaczają potencjalną możliwość budowy nowych stacji, choć w grupie Polkomtel – to mimo wszystko przewaga lokalizacji, w których LTE1800 jest dokładane. Jakiś klucz jednak należało przyjąć. Dla każdego z operatorów, dane dla pasma, o którym mowa kształtują się następująco:
1. grupa Plusa – 370 sztuk. Wszystkie pozwolenia radiowe dotyczą Aero2
2. Orange – 277 sztuk
3. T-Mobile – 338 sztuk
4. Orange + T-Mobile łącznie = 615 sztuk
5. Play – 1.239 sztuk, co zasadniczo nie pozostaje w sprzeczności z komunikatem operatora, który zasygnalizował wybudowanie w minionym roku 1.316 stacji bazowych, bowiem część pozwoleń radiowych, z inwestycji minionego roku mogła być opłacona w końcówce roku 2017
Reasumując, lista pozwoleń radiowych potwierdza to, co widzimy w eterze. Warto dodać również, że w zdecydowanej większości, w miastach i większych ośrodkach urbanizacyjnych Play wyposaża stacje w komplet technologii: DCS / UMTS900/UMTS2100/LTE800 / LTE1800 / LTE2100 i w dużej mierze w LTE2600. W grupie telekomunikacyjnej Orange / T-Mobile poza miastami jest w większości GSM/UMTS2100/UMTS900/LTE800, podczas, gdy w miastach GSM/UMTS2100/LTE1800 i coraz częściej LTE2600. W grupie telekomunikacyjnej Zygmunta Solorza niestety reguły nie ma. Minęło kolejnych 365 dni, a bałagan na sieci jaki był – taki pozostał, co stanowi, iż u tego operatora każda ze stacji sąsiadujących może być wyposażona w inne technologie, co powoduje, iż klienta również mogą spotkać przeróżne dolegliwości: od informacji o pobycie terminala poza zasięgiem, przez nagłą utratę sygnału po zerwanie połączenia. Inwestycje również są śladowe i dotyczą głównie lokalizacji, w których pasma są dokładane lub operator ratuje nową inwestycją stację, którą wcześniej zlikwidował
Przy analizie danych z arkusza UKE, przygotowując się do analiz – gruntownie testowaliśmy transmisję danych u każdego z operatorów, jak również losowo sprawdzaliśmy zgodność danych w bazie regulatora z danymi rzeczywistymi co do lokalizacji stacji, czy obecności pozwolenia radiowego względem tego, co spotkamy w eterze
I tak … transmisja danych
W przypadku obecności stabilnego sygnału sieci LTE operatorem najbardziej zawodnym w przypadku realizacji usługi transmisji danych, w tym usług FTP jest Orange. Przy transmisji FTP połączenia są zawieszane bez istotnego powodu bez względu na to, ile danych przesyłamy. Przy transmisji danych WWW zjawisko występuje również, choć zdecydowanie rzadziej. Czyżby operator „programowo” przeszkadzał w operowaniu na plikach o większych rozmiarach, aby klienta do tych operacji zniechęcić ? Warto, aby na to pytanie odpowiedział najpierw pion radiowy i techniczny Orange, a przy wyborze ofert – klienci. Pozostali operatorzy w obu wspomnianych przypadkach kłopotów nie czynią, choć w przypadku zagwarantowania przez Play sygnału sieci na właściwym, jakościowym poziomie – można go określić operatorem najbardziej stabilnym
Rzetelność danych, przekazywanych do UKE ( pozwolenia radiowe )
U każdego z operatorów odnajdziemy wciąż błędy w podawanych do UKE informacjach o lokalizacjach stacji, odnajdziemy również … stacje bez wymaganych pozwoleń radiowych, co czyni stację pracującą nielegalnie w zakresie używanych częstotliwości. O ile w odniesieniu do lokalizacji – w przypadku Orange, T-Mobile oraz grupy Plusa najczęściej błędy odnajdziemy w dokładności współrzędnych, o tyle w przypadku Play to, co zastajemy w bazie pozwoleń radiowych i co rzutuje na rzetelność danych przekazywanych do regulatora można określić tylko jednym stwierdzeniem: niedbalstwo bądź niefrasobliwość. W informacjach, zawartych w danych UKE odnajdziemy nierzadko w przypadku Play albo zupełnie inną miejscowość, aniżeli ta, w której została uruchomiona stacja, co zresztą odzwierciedlają współrzędne i rozrzut bywa całkiem spory, albo nieprawidłowe dane dotyczą zarówno współrzędnych, jak i samej miejscowości albo podanych współrzędnych. Reasumując, gdyby UKE poważnie podszedł do tematu weryfikacji prawidłowości podawanych danych dla potrzeb pozwoleń radiowych – Play byłby głównym zasilającym kasę Budżetu Państwa z tytułu zapłaconych kar. Biorąc powyższe pod uwagę sugerujemy osobom odpowiedzialnym po stronie operatora analizę danych i ich weryfikację oraz przekazanie danych poprawnych, które będą skorygowane w arkuszach kolejnych
Zainteresowanych danymi, które zostały poddane analizie w przypadku segmentu LTE1800 dla 2018 roku zapraszamy do lektury arkusza, w którym informacje, o których mowa na wstępie zostały zawarte. Z procesu podsumowującego 2018 rok usunęliśmy dane, związane z pozycjami, które otrzymywały status „zmiana pozwolenia radiowego”

źródło: informacja własna