Stacje sieci komórkowych w Jeleniej Górze

Na kanwie wcześniej opublikowanego materiału, związanego z szacowanymi inwestycjami operatorów w 2018 roku prezentujemy sytuację w zakresie ilości stacji bazowych każdego z nich w mieście Jelenia Góra, zwracając uwagę na:
a) potrzeby w zakresie ilości stacji bazowych, pożądanych w mieście o tak rozległym obszarze
b) stacje, uruchomione u każdego z operatorów w ostatnim czasie
Celem podsumowania dodajmy tylko, że każda ze stacji Play pracuje z LTE, przy czym żadna nie posiada dwóch sektorów. Pośród stacji grupy Networks! ( Orange / T-Mobile ) jedna ze stacji posiada dwa sektory i pracuje wyłącznie w pasmach: GSM / UMTS900 / UMTS2100. Dodajmy, że to stacja śródmiejska i z azymutami, na których wewnątrz budynków, w LTE nie jest w stanie zapewnić sygnału dostatecznej jakości żadna inna stacja, choć operatorzy, w zależności od okoliczności potrafią wbrew stanowi faktycznemu uważać inaczej. Reasumując, LTE na wspomnianej stacji jest potrzebne od zaraz. Stacja, o której mowa, to lokalizacja na dachu budynku kamienicy, przy ul. Górnej 10/11

Stacje każdego z operatorów, pracujące w Jeleniej Górze w dniu dzisiejszym:
A. Plus:

1. ul. Wrocławska 76, wieża kościoła
2. Al. Jana Pawła II 48, rurowy maszt własny
3. ul. Różyckiego 14, dach bloku 10-piętrowego
4. ul. 1-go Maja 27, dach domu towarowego 27
5. ul. Groszowa 7, dach kamienicy
6. Pl. Kościelny 1, wieża kościoła
7. ul. Wzgórze Kościuszki 6, maszt LOK. Dwa sektory
8. ul. Żeromskiego 2. Dach hospicjum „Caritas” Polska
9. ul. W. Pola 31, maszt własny
10. ul. W. Pola 8, dach niskiego budynku drukarni „Art-Service”
11. ul. Sudecka 79, dach budynku posterunku GOPR
12. ul. Sudecka 42, dach K.S. „Spartakus”. Infrastruktura T-Mobile. W Plusie działają: GSM / DCS oraz UMTS900 na splicie antenowym
13. ul. Pocztowa 8/9, dach budynku poczty. Śródmieście. Antena dookólna
14. ul. Mickiewicza 120, maszt własny
15. ul. Sobieskiego 53, dach budynku „ZREMB”
16. ul. Karola Miarki 42, maszt Orange
17. ul. Wolności 179, maszt własny
18. ul. Cervi 14, dach sanatorium MSWiA „Agat”. Stacja bez LTE1800/LTE2600 w centrum zdroju
19. Pl. Piastowski 18, wieża kościoła ewangelickiego
20. ul. Cieplicka 83, niski dach budynku biurowego
21. ul. Romera 6, maszt Orange
22. ul. Chałubińskiego, wieża zamku „Chojnik”, 627 m.n.p.m.
23. ul. Narciarska 6, strunobetonowy maszt własny. Jedyna stacja bazowa operatora w turystycznej dzielnicy. Bez UMTS2100/LTE1800/LTE2600
24. ul. Podwale 25, mikrokomórka wewnątrz C.H. „Galeria Nowy Rynek”
B. Play:
1. ul. Wrocławska 76, maszt własny w sąsiedztwie cmentarza, na północ od kościoła
2. ul. Sygietyńskiego 9, dach niskiego budynku poczty
3. Al. Jana Pawła II 33, strunobetonowy maszt T-Mobile
4. Al. Jana Pawła II 21, komin EC
5. ul. Komedy-Trzcińskiego 10, dach bloku 10-piętrowego
6. ul. Waryńskiego 10, wieża ciśnień
7. ul. Sobieskiego 53, dach budynku „ZREMB”
8. ul. Karola Miarki 46, dach niskiego budynku EC
9. Pl. Niepodległości 1, zestawy antenowe za oknami na poddaszu kamienicy 3-piętrowej
10. Pl. Kościelny 1, wieża kościoła
11. ul. Wzgórze Kościuszki 6, maszt LOK
12. ul. Mickiewicza 120, rurowy maszt własny
13. ul. Morcinka 27/29, dach bloku 3-piętrowego
14. Pl. Piastowski 18, wieża kościoła ewangelickiego
15. ul. PCK 23, wieża kościoła
16. ul. Karkonoska 45, wieża kościoła pw. Św. Marcina
C. Orange / T-Mobile:
1. ul. Wrocławska 76, wieża kościoła
2. Al. Jana Pawła II 51, mikrokomórka wewnątrz C.H. „Galeria Sudecka”
3. Al. Jana Pawła II 33, strunobetonowy maszt T-Mobile
4. ul. Sygietyńskiego 9, dach niskiego budynku poczty
5. ul. Komedy-Trzcińskiego 2, dach bloku 10-piętrowego
6. ul. W. Pola 8, komin
7. ul. W. Pola 31, maszt Polkomtel
8. ul. Wiejska 29, komin metalowy
9. ul. Mostowa 2, dach niskiego budynku D.H. „Mercus”
10. ul. Sobieskiego 56, dach niskiego budynku przemysłowo-handlowego
11. ul. Sobieskiego 53, dach budynku „ZREMB”
12. ul. Okopowa 6, komin
13. ul. Karola Miarki 42, maszt Orange
14. ul. Karola Miarki 42, strunobetonowy maszt T-Mobile
15. ul. Wolności 179, maszt Polkomtel
16. ul. Czarnoleska 2, maszt własny na terenie kościoła
17. ul. Wyczółkowskiego 59, dach bloku 3-piętrowego
18. ul. 1-go Maja 27, dach domu towarowego „Galeria Karkonoska”
19. ul. Górna 10/11, dwusektorowa stacja GSM / UMTS900 / UMTS2100, bez LTE
20. ul. 1-go Maja 76, dach biurowca 3-piętrowego
21. ul. Sudecka 42, dach K.S. „Spartakus”
22. ul. Grota-Roweckiego 6, dach bloku 4-piętrowego
23. ul. Mickiewicza 19 a, dach bloku 3-piętrowego
24. ul. Skłodowskiej-Curie 12, minimaszt na wieżyczce budynku MDK
25. Pl. Piastowski 18, wieża kościoła ewangelickiego
26. ul. Cervi 14, dach sanatorium MSWiA „Agat”
27. ul. Wolności 299, dach bloku 3-piętrowego
28. ul. Lubańska 23, maszt Orange
29. ul. Romera 6, maszt Orange
30. ul. Wczasowa 6, maszt Orange

Jak widać z zestawienia wyżej – najwięcej stacji bazowych posiada grupa telekomunikacyjna Networks! Jest to 30 stacji bazowych, bez poważniejszych wpadek w zakresie swojego wyposażenia i ilości sektorów, poza wspomnianą na wstępie stacją przy ul. Górnej 10/11. Pod względem ilości stacji na drugim miejscu jest grupa Plusa. Warto jednak dodać, że w tej sieci technologie są tak wymieszane na każdej ze stacji, że trudno tu mówić o jakimkolwiek organiźmie sieciowym. Jak zaznaczono w wykazie stacji Plusa, dochodzi do tego, że:
– w śródmieściu, gdzie w sąsiedztwie, w kamienicach są braki w dostępie do sygnału pracuje tylko stacja dookólna (BT-33262, ul. Pocztowa),
– przy wyjeździe z miasta w kierunku dwóch granic Państwa, przy ul. Sobieskiego 53 pracuje stacja bez LTE1800 i bez UMTS2100 i bez pożądanego, czwartego sektora południowo-zachodniego, gdzie toczy się ruch w kierunku Szklarskiej Poręby oraz biegnie linia kolejowa do Zgorzelca, w tym powstało nowe osiedle mieszkaniowe w sąsiedztwie (BT-33473)
– w centrum zdroju, przy ul. Cervi 14 pracuje stacja ledwie z LTE900, bez LTE1800 i UMTS2100
– wzdłuż głównego biegu głównej ulicy wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku Karpacza pracują cztery stacje „buble”:
a) stacja BT-33173 ( ul. Wzgórze Kościuszki 6 ) nie posiada trzeciego sektora,
b) stacja BT-34517 ( ul. Sudecka 42 ) nie posiada LTE w żadnym z pasm, a na dodatek pracuje na splicie antenowym GSM/DCS/UMTS900
c) stacja BT-34562 (ul. Sudecka 79), również ta sama ulica, wyprowadzająca ruch w kierunku Karpacza – pracuje tu ledwie LTE900/UMTS900/GSM, co oznacza, że nie ma ani UMTS2100 ani LTE1800/LTE2600
d) stacja BT-34512 (ul. Mickiewicza 120), wspomagająca radiowo dwie stacje z ul. Sudeckiej, która jest jedyną stacją operatora na osiedlu Czarne pracuje również bez LTE1800 / LTE2600, choć pozytywne jest, że z efektywnych pasm ma chociaż UMTS2100
– stacja, zlokalizowana przy głównej ulicy, prowadzącej z centrum do dzielnicy Cieplice, gdzie toczy się spory, całodobowy, kołowy ruch, tj. BT-30582 (ul. Wolności 179), mimo że jest to własny maszt operatora nie doczekała się ani LTE1800 ani czwartego sektora, choć można było wyciągnąć wnioski na bazie ruchów konkurencji, która do masztu Plusa dołączyła
– jedyna stacja w dzielnicy Jagniątków ( ul. Narciarska 6 ), z trudem wywalczona po wielu latach protestów pracuje dziś ledwie w LTE900 / UMTS900 / GSM, gdzie aż prosi się o LTE1800/LTE2600 i conajmniej cztery sektory ( tu również wskazujemy Polkomtelowi na rozwiązania konkurencji na maszcie przy u. Wczasowej 6 )
Oczywiście, to tylko przykłady. Kuriozalnych rozwiązań Plusa w jeleniogórskich stacjach jest znacznie więcej. Dodajmy, że w ostatnich dwóch latach operator stracił kilka, opłaconych już pozwoleń radiowych dla stacji, których nie wybudował, zaś przewidziane do wybudowania i modernizacji stacje, zaplanowane do prac na rok 2018 – owych prac nie doczekały się do dziś, co może zakończyć się podobnie, jak plany wcześniejsze. Przypominamy właścicielowi Plusa, że w 2018 roku miały zostać wybudowane stacje przy ul. Wyczółkowskiego 59 oraz przy ul. Lwóweckiej, zaś zmodernizowane miały być stacje: przy ul. Sudeckiej 42, przy ul. Pocztowej 8/9 (rozbudowa rozwiązania dookólnego do pełnych sektorów) oraz przy ul. Chałubińskiego (zamek „Chojnik”) do czterech sektorów i LTE1800. Tymczasem Play uruchomił w ostatnim czasie dwie, kolejne stacje: ul. Wrocławska oraz Pl. Niepodległości 1. Podobnie stało się u konkurentów z grupy Networks!, gdzie również uruchomiono dwie, kolejne stacje, tj.: przy ul. 1-go Maja 76 oraz przy ul. Sobieskiego 56. W planach, choć niestety biegnących mozolnie są kolejne, dwie stacje T-Mobile: Pl. Ratuszowy 58 oraz ul. Dolnośląska 26. Podobne plany ma Play, który planuje wybudować stacje: przy ul. Noskowskiego oraz przy ul. Wolności 186. Obie stacje, to bardzo pożądane lokalizacje ze względu na braki w sygnale własnym najmłodszego operatora. W ostatnich dniach wysłaliśmy pod adres operatora listę lokalizacji, w których wskazane byłoby wybudowanie stacji, aby pokryć sygnałem sieci wewnątrz budynków miasto Jelenia Góra w stopniu pożądanym. Jak wspominaliśmy na łamach naszego portalu – wymaganą ilością stacji, która powinna pracować u każdego z operatorów, to ilość, oscylująca wokół 50-60 stacji. Można powiedzieć, że na półmetku jest grupa Networks! Pewne szanse na realizację zadania, zważywszy dzisiejsze tempo inwestycji i ich konsekwencję ma Play. W ogonie zaś, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej pozostaje Plus, który nie dość, że stacji nie buduje, to wydaje się nie zauważać problemów w dopełnieniu do oczekiwanych wymagań tego, co działa

źródło: informacja własna