UKE: raport o usłudze powszechnej

Raport o usłudze powszechnej. Istotą usługi powszechnej jest zapewnienie każdemu użytkownikowi na terenie kraju dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych o dobrej jakości i po przystępnej cenie, takich jak: przyłączenie do sieci w stałej lokalizacji na potrzeby talefonii stacjonarnej i internetu, utrzymanie łacza telefonicznego, krajowe i międzynarodowe połączenia telefoniczne, Ogólnokrajowe Biuro Numerów, Ogólnokrajowy Spis Abonentów i aparaty publiczne. Niniejsza analiza wskazuje, że poziom zapotrzebowania użytkowników na telefonie stacjonarną jest niski, podaż znacząco przewyższa popyt, spada liczba abonentów telefonii stacjonarnej i zarówno konsumenci, jak i klienci biznesowi są coraz mniej zainteresowani korzystaniem z tych usług. Występuje również znikome zapotrzebowanie na OBN, OSA i PAS. Dodatkowo, przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji, może być zrealizowane w dowolnej technologii, w tym także bezprzewodowej. W związku z tym, do zapewnienia dostępu do usług telefonicznych i Internetu nie jest konieczne przewodowe podłączenie do sieci stacjonarnej
Pliki:
treść Raportu

źródło: UKE