Uroczyste otwarcie ITU WSIS Forum 2019

Uroczyste otwarcie ITU WSIS Forum 2019. 8 kwietnia br., w Genewie, Minister Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, wraz z Marcinem Cichym, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wzięła udział w kolacji inaugurującej Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (ang. World Summit on the Information Society Fund – WSIS). Doroczne przyjęcie dla darczyńców (donors’ dinner) WSIS, organizowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), odbyło się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Tematem przewodnim spotkania była sztuczna inteligencja, a wśród gości znalazł się między innymi sekretarz generalny ITU, Pan Houlin Zhao oraz uczestnicy wyższego szczebla WSIS Forum. W przemówieniu otwierającym wydarzenie minister Buk podkreśliła wagę tegorocznej edycji szczytu, ze względu na przypadającą 10 rocznicę utworzenia WSIS i potwierdziła zaangażowanie polskiego rządu na rzecz rozwoju ICT na świecie. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego 2018 (WSIS Forum 2018), to zgromadzenie o szczególnym charakterze dla sektora ICT na całym świecie, współorganizowane przez wyspecjalizowane agendy ONZ m.in. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty (UNESCO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) czy Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). WSIS Forum przyciąga wielu uczestników i jest wysoce szanowanym wydarzeniem ITU ze względu na model wielostronny w jakim Forum jest organizowane, co oznacza udział zarówno przedstawicieli rządów jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, międzynarodowych oraz świata nauki i organizacji technicznych. Tegoroczne Forum będzie trwało do 12 kwietnia. Oprócz udziału w kolacji dla darczyńców WSIS, minister Buk wystąpi na sesji poświęconej zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Minister zaprezentuje polskie doświadczenia, m.in. w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych przy pomocy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa czy projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji