Plus od turystycznego miasta Jelenia Góra do turystycznego miasta Świeradów-Zdrój

Prezentujemy jakość pokrycia sygnałem sieci Plus najkrótszej, drogowej trasy od Jeleniej Góry po turystyczny, zdrojowy, graniczny Świeradów-Zdrój. Ponieważ trasa jest nietuzinkowa, bo łącząca dwa turystyczne miasta oraz ani na moment jej bieg nie jest biegiem przez las, czy wzdłuż gór – aż ciśnie się na usta przypomnienie operatorowi, że od startu sieci komórkowej w standardzie cyfrowym, w październiku bieżącego roku mijają 23 lata
Mało tego, był moment, że trasa, o której mowa była pokryta lepiej, ponieważ:
– przez jakiś czas Plus posiadał swoją stację w miejscowości „Barcinek”, na zakładach „ARF”. Choć stacja obsługiwała głównie klienta biznesowego, to pokrywała również w części miejscowość Barcinek oraz część drogi krajowej nr 30, gdzie dziś występują kłopoty z sygnałem
– przez jakiś czas, w stacji BT33281 pracowały trzy sektory, które po części łatały sporą, zasięgową dziurę pomiędzy miastami: Mirsk i Świeradów-Zdrój. Operator doszedł jednak do wniosku, że dwa sektory wystarczą. Przy okazji demontażu trzeciego sektora i reorganizacji azymutów Plus stracił również dostęp do efektywnego sygnału sieci pomiędzy Świeradowem-Zdrój, a przejściem granicznym z Republiką Czeską (Nové Město pod Smrkem)
W zakresie pozostałych konkluzji odsyłamy do lektury logu, polecając ją w szczególności Zarządowi Polkomtel Sp. z o.o. oraz właścicielowi grupy dla pozyskania świadomości, w jakim realnym stanie jest dziś sieć i to w miejscach, w którym w żadnym wypadku taki stan rzeczy nie powinien zaistnieć
Przy okazji pobytu w Świeradowie-Zdroju zweryfikowaliśmy również jakość pokrycia szlaku turystycznego od schronisku „Na Stogu Izerskim” w Świeradowie-Zdroju, przez schronisko „Chatka Górzystów” w Górach Izerskich, przez sąsiedztwo byłej kopalni „Stanisław”, na terenie której pracuje stacja Plusa BT33499, sąsiedztwo schroniska „Wysoki Kamień” po dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna – log opublikujemy w terminie późniejszym
Ponieważ jednak wiele razy kwestionowaliśmy obecną konfigurację stacji BT33499 w odniesieniu do pokrycia szlaków: pieszego, rowerowego i narciarskiego biegowego oraz drogi wojewódzkiej nr 358: Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój, względem tego, jak ta sama stacja pracowała przed ostatnią modernizacją, tj. m.in. dołożeniem trzeciego sektora i po weryfikacji stwierdzamy, co następuje:
a) żaden z sektorów stacji BT33499 nie posiada azymutu, umożliwiającego efektywne dotarcie sygnału do drogi wojewódzkiej, o której mowa
b) żaden z sektorów stacji BT33499 nie posiada azymutu, umożliwiającego przez dłuższy czas dotarcie sygnału sieci na szlak turystyczny. Co prawda jeden z sektorów jest skierowany na kierunek Stogu Izerskiego, niemniej tilt tego sektora jest zrealizowany tak, że sygnał biegnie ponad górami i dociera kilkanaście kilometrów dalej, na obszar Republiki Czeskiej, zaś po części w Polsce i po części w Czechach odbija się również od gór
Reasumując, radiowcom Polkomtela, odpowiedzialnym za zaplanowanie stacji, działającej w ten sposób trzeba pozazdrościć wyobraźni, zaś właścicielowi Spółki – cierpliwości, że widząc taki stan sieci, o którym od czasu do czasu monitujemy – przysłowiowo conajmniej „nie grzmi”
Pliki:
Log z drogowej trasy od Jeleniej Góry po Świeradów-Zdrój

Obserwując to, co działo się na szlaku raz jeszcze podkreślamy, że:
a) stacja BT34530 Polana Jakuszycka powinna mieć nie mniej, jak trzy sektory i zaimplementowane również LTE1800, jak to uczyła grupa Networks!
b) stacja BT33281 Góra „Zajęcznik” Emitel powinna mieć dołożony conajmniej trzeci sektor, poprawiający dostępność sygnału sieci przy dojeździe do miasta Świeradów-Zdrój
c) stacja BT34538 powinna mieć dołożony trzeci sektor, umożliwiający poprawę jakości sygnału w sąsiedztwie. Ponadto, nowa stacja powinna pojawić się na maszcie „Emitela” na szczycie Stogu Izerskiego (tak mają wszyscy pozostali operatorzy)
d) stacja BT33499 kopalnia „Stanisław” (maszt własny !!! ) powinna być kompletnie przeorganizowana w zakresie azymutów i tilt oraz doposażona w LTE1800 i czwarty sektor, który w żadnej mierze nie spowoduje szkód radiowych w pasie granicznym z Republiką Czeską. Stacja w sposób efektywny powinna przyczynić się zarówno do pokrycia drogi wojewódzkiej nr 358, jak również przyczynić się do pokrycia w znacznej mierze izerskiego szlaku turystycznego od Polany Jakuszyckiej, przez schronisko „Orle”, schronisko „Chatka Górzystów” z punktem docelowym schronisko „Na Stogu Izerskim”
Mimo posiadania kilku stacji w radiowym łańcuchu przy szlaku turystycznym, o którym mowa – operator potwierdza totalne niedbalstwo w podejściu do budowania efektywnego zasięgu sieci i wykorzystania tego, co posiada

źródło: informacja własna

2 komentarze

  1. Czemu nie ma logow dla pozostałych operatorów z tej trasy? I czy będą?

    • Będą

Comments are closed.