Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacje projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacje projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Prezes UKE w dniach 29 maja 2019 r. – 29 czerwca 2019 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji:
– utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS [1] (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp do sieci OPL), utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru. Projekty decyzji podlegały konsultacjom krajowym w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 27 czerwca 2019 r. decyzję, w której nie zgłosiła uwag, akceptując w całości zaproponowane przez Prezesa UKE projekty decyzji.
[1] ang. Plain old telephone service – podstawowa usługa telefoniczna
Pliki:
Decyzja KE WOP WLR NP – 324 KB plik PDF

źródło: UKE