Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w budynkach wielorodzinnych

Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w budynkach wielorodzinnych. 26 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Konsultacje potrwają 30 dni. Zawarte w rozstrzygnięciu warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6082.6.2019”.  Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Pliki:
Projekt decyzji do konsultacji – 1,0 MB plik PDF
Załącznik nr 1 – 668 KB plik PDF
Zapytanie – 207 KB plik PDF
Zamówienie – 208 KB plik PDF
Protokół odbioru wykonanych prac – 191 KB plik PDF
Zgłoszenie dostępu – 192 KB plik PDF
Narzędzie do wyznaczania opłat – 353 KB plik XLSM

źródło: UKE