Wyniki postępowania konsultacyjnego w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

Wyniki postępowania konsultacyjnego w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. 6 sierpnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło osiem stanowisk. Stanowisko złożyła spółka EmiTel S.A., zaś pozostałe siedem stanowisk złożyły osoby fizyczne.
Pliki:
1. osoba fizyczna – 30 KB plik PDF
2. osoba fizyczna – 37 KB plik PDF
3. osoba fizyczna – 29 KB plik PDF
4. osoba fizyczna – 41 KB plik PDF
5. osoba fizyczna – 53 KB plik PDF
6. osoba fizyczna – 35 KB plik PDF
7. emitel – 637 KB plik PDF
8. osoba fizyczna – 35 KB plik PDF

źródło: UKE