Regulacje dotyczące rynku 3a i 3b dla Orange Polska

Regulacje dotyczące rynku 3a i 3b dla Orange Polska. W wyniku rosnącej pozycji operatorów alternatywnych na niektórych obszarach, Prezes UKE wydał 22 października 2019 r. decyzje i postanowienie dotyczące rynku 3a i 3b. Wyłączone spod regulacji zostały te obszary, na których Orange Polska nie jest już operatorem o znaczącej pozycji rynkowej. Na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) Prezes UKE zidentyfikował 51 takich obszarów gminnych, zaś na hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b) 151 obszarów. Efektem przeprowadzonej regulacji jest zniesienie obowiązków na obszarach konkurencyjnych oraz zapewnienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu operatorom alternatywnym, tam gdzie pozycja Orange Polska jest nadal znacząca. Decyzje wpisują się w Strategię Prezesa UKE na lata 2017-2021, zgodnie z którą analizy rynkowe powinny uwzględniać lokalne podejście.
Pliki:
dec dereg 3a jawna – 2,4 MB plik PDF
dec dereg 3a zal3 – 123 KB plik PDF
dec dereg 3b jawna – 2,2 MB plik PDF
dec dereg 3b zal3 – 258 KB plik PDF
dec reg 3a jawna – 2,9 MB plik PDF
dec reg 3a zal5 – 91 KB plik PDF
dec reg 3b jawna – 2,8 MB plik PDF
dec reg 3b zal6 – 252 KB plik PDF
postanow 3b jawna – 2,3 MB plik PDF
postanow 3b zal3 – 253 KB plik PDF

źródło: UKE