Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1.

Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.Ze względu na konieczność wyłączenia 206 placówek oświatowych oraz 2 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, eksperci UKE ponownie przeprowadzili proces wyznaczenia obszarów, na których mogą być realizowane projekty w ramach naboru wniosków. W czwartym naborze wniosków przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w 35 obszarach konkursowych, zlokalizowanych w 12 województwach. Maksymalna liczba gospodarstw domowych, możliwych do objęcia zasięgiem sieci NGA, wynosi 636 261. W obszarach znajduje się 251 placówek gminnych ośrodków kultury i jednostek ochotniczych straży pożarnych, które mają szansę uzyskać dostęp do usług o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Kwota dofinansowania, alokowana dla tego naboru wniosków, wynosi 578,5 mln zł. Środki te są ogromną szansą dla obszarów pozbawionych sieci NGA, dlatego zachęcamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych do składania wniosków o dofinansowanie.
Szczegóły na stronie CPPC
Mapa obrazująca liczbę gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem oraz minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką należy objąć zasięgiem na wyznaczonych obszarach dla IV konkursu działania 1.1 POPC:

źródło: UKE