Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC

Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC. Przygotowaliśmy dokument zawierający ujednolicone rekomendacje w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, związanej z obowiązkiem zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC. Dzięki Procedurom wzrośnie efektywność współpracy międzyoperatorskiej w zakresie udzielania i korzystania z dostępu hurtowego w POPC. Jest to ważne dla operatorów korzystających z sieci POPC. Wpłynie też na atrakcyjność sieci beneficjentów. Zapisy procedur zostały opracowane na podstawie dotychczasowych praktyk w zakresie uzgadniania przez UKE ofert ramowych beneficjentów POPC, rozwiązań operatorskich oraz uwag zgłoszonych na warsztatach, spotkaniach i w ramach konsultacji.
Rekomendacje są ujednoliceniem dokumentów obowiązujących dotychczas w zakresie dostępu hurtowego w POPC:
„Wymagania dla sieci NGA-POPC” oraz
„Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKE”.
Do nowej Procedury wprowadzone zostały elementy dotyczące m.in. podziału usług na dosyłowe i dostępowe, prowadzenia działalności sprzedażowej, zmiany dostawcy usług oraz form zabezpieczania roszczeń. Konsultacje projektu Procedur trwały od 25 lipca do 16 września 2019 r. W ramach przygotowywania dokumentu zorganizowaliśmy 3 września oraz 9 grudnia 2019 r. warsztaty omawiające projekt. Procedury będą stanowiły rekomendację Prezesa UKE w zakresie zasad zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC.
Pliki:
Procedury współpracy przy POPC – 1,6 MB plik PDF

źródło: UKE