Wyniki drugiego postępowania konsultacyjnego aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Wyniki drugiego postępowania konsultacyjnego aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. W dniu 27 stycznia 2020 r. Prezes UKE rozpoczął drugie konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upłynął dnia 27 lutego 2020 r. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
– Netia S.A.,
– P4 sp. z o.o.,
– T-Mobile Polska S.A.,
– Orange Polska S.A.,
– Polkomtel sp. z o.o.,
– Ministra Cyfryzacji
oraz jedno stanowisko złożone po wyznaczonym terminie przez Exatel S.A.
Załączniki:
01 2020 netia s.a. – 513 KB plik PDF
02 2020 p4 sp. z o.o. – 566 KB plik PDF
03 2020 t-mobile polska s.a. – 341 KB plik PDF
04 2020 orange polska s.a. – 11,2 MB plik PDF
05 2020 polkomtel sp. z o.o. – 2,8 MB plik PDF
06 2020 minister cyfryzacji – 114 KB plik PDF

źródło: UKE