Sondaż NEXERY: 63% badanych potwierdziło, że ze względu na epidemię koronawirusa może pracować zdalnie

Sondaż NEXERY: 63% badanych potwierdziło, że ze względu na epidemię koronawirusa może pracować zdalnie. 63% badanych pracowników przyznało, że ze względu na epidemię koronawirusa pracodawcy umożliwili im przejście na pracę zdalną. Jednocześnie tylko co trzeci respondent (33%) zadeklarował, że z tego rozwiązania skorzystali wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy organizacji. 30% ankietowanych stwierdziło, że niewielka część pracowników wybrała „home office”, choć nie ma obowiązku przebywania w biurze. Powodów takiej decyzji możemy upatrywać w kilku czynnikach, m.in. braku warunków do pracy w domu czy utrudniających pracę problemach technicznych związanych np. z dostępem do szybkiego i stabilnego internetu – wynika z sondażu przeprowadzonego na koniec marca 2020 r. przez InsightOut Lab na zlecenie firmy NEXERA.
Praca zdalna – 63% firm na TAK. Część pracowników na NIE
W związku z pandemią koronawirusa oraz ogłoszoną w marcu specustawą wiele firm zdecydowało się zlecić swoim pracownikom pracę zdalną. To oznacza, że wykonują oni powierzone im zadania poza siedzibą firmy – głównie w domu. Polscy pracownicy zostali zapytani o ich ostatnie doświadczenia związane z przejściem na „home office”. Okazuje się, że pod koniec marca, czyli po niecałych 4 tygodniach od momentu pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia w Polsce, już 63% ankietowanych mogło pracować w ten sposób. Według 33% respondentów z możliwości pracy zdalnej skorzystali wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy ich firm. Kolejne 30% badanych zadeklarowało natomiast, że tylko niewielka część pracowników wybrała pracę poza biurem. – Niechęć do pracy z domu wśród pracowników, którzy mają taką możliwość może wynikać z kilku czynników. Jak pokazał nasz sondaż, realnymi problemami, z jakimi zmagają się osoby wykonujące obowiązki zdalnie są m.in. problemy techniczne, np. z internetem, na co wskazało aż 48% ankietowanych. 35% respondentów stwierdziło natomiast, że nie ma warunków do pracy w domu – komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie NEXERA, pierwszego w Polsce operatora hurtowego światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali.
Technologia na wagę złota
28% badanych przyznało, że mimo obecnej sytuacji nie może pracować zdalnie. Najczęstszą przeszkodą jest rodzaj prowadzonej działalności, który uniemożliwia wykonywanie zadań poza miejscem pracy (81% odpowiedzi). Niemal co piąty respondent (19%) wskazał natomiast, że w jego przypadku przejście na „home office” jest niewykonalne ze względu na brak rozwiązań technologicznych do pracy zdalnej po stronie firmy (11%) lub w domach pracowników (8%) – wynika z sondażu zrealizowanego przez InsightOut Lab na zlecenie firmy NEXERA. – Wyzwania z jakimi przyszło nam się ostatnio mierzyć pokazały jak ważny jest temat cyfryzacji
i zapewnienia wszystkim domostwom, szkołom, firmom i instytucjom dostępu do szybkiego i stabilnego łącza internetowego. W naszym badaniu największy odsetek respondentów (67%) na pytanie dotyczące tego, jakie narzędzie uważa za najbardziej przydatne w pracy zdalnej, wskazał na szybki i stabilny internet. Tymczasem na internetowej mapie Polski nadal możemy spotkać „białe plamy”, czyli miejsca, które nie są podłączone do szerokopasmowej sieci. Liczymy, że w obliczu istotnie zwiększonego zapotrzebowania na komunikację poprzez sieć internetową, infrastruktura telekomunikacyjna w małych miejscowościach i na terenach wiejskich będzie konsekwentnie rozwijana – mówi Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacji z firmy NEXERA, która buduje i zarządza światłowodową siecią dostępową w czterech Regionach Polski: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw
z Pomorzem i Mazowszem oraz regionie Warmii i Mazur. Według respondentów, poza internetem, do najbardziej przydatnych narzędzi do pracy w domu należą również: smartfon, telefon, laptop (59%), dostęp do e-maila służbowego (40%) oraz aplikacji umożliwiających kontakt z zespołem i klientami (37%). 21% nie mogłoby pracować bez rozwiązań chmurowych służących do przechowywania i udostępniania plików on-line, a dla co 10 ankietowanego do realizacji obowiązków online niezbędne są media społecznościowe.
Praca zdalna coraz popularniejsza
W sondażu NEXERY 43% ankietowanych przyznało, że ma już doświadczenie w pracy zdalnej. Wśród nich 65% osób z „home office” korzysta sporadycznie, 24% pracowników często, a co 10 osoba stwierdziła, że pracuje bardzo często lub głównie w ten sposób. – Niemal 6 na 10 ankietowanych uważa, że epidemia koronawirusa zmieni podejście do pracy w domu i będziemy częściej pracować zdalnie. Obecna sytuacja pokazuje, że dostęp do stabilnej sieci to nie tylko rozszerzenie możliwości w kontekście spędzania czasu wolnego i zapewnienia sobie dodatkowych form rozrywki. To medium tak samo istotne jak prąd czy woda, które staje się niezbędne do pracy, rozwijania biznesu czy nauki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu będzie możliwe dzięki powstaniu sieci światłowodowej – również lub przede wszystkim na tych terenach, gdzie do tej pory nie było to możliwe – komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu w firmie NEXERA.
Nota metodologiczna:
Sondaż NEXERY – badanie zostało zrealizowane przez InsightOut Lab na zlecenie operatora telekomunikacyjnego firmę NEXERA. W celu zebrania wywiadów wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu Ariadna. Badanie przeprowadzono między 27 a 30 marca 2020 r. na grupie 1064 osób aktywnych zawodowo (pracujących). NEXERA to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny rozwijający światłowodową sieć dostępową o dużej skali (NGA) i o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Udziałowcami NEXERY są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia. Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), NEXERA buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Dzięki działaniom NEXERY do 2021 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych. Wszystkie szkoły oraz ponad 311 tys. gospodarstw z tej grupy zostanie objętych zasięgiem sieci NEXERY dzięki dofinansowaniu w ramach POPC w wysokości ponad 597 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą od udziałowców NEXERY, a całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,5 mld złotych. NEXERA w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony (Raport #RegionyNEXERY do pobrania). Badanie i raport będą realizowane cyklicznie. Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska

źródło: Nexera