Szukaj po tagu: ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020. Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020 Termin składania ofert: Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę i pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą… Czytaj dalej →

Pomiary pola elektromagnetycznego – KOMUNIKAT. Laboratorium Pomiarowe DUARTE informuję, iż w dniach 08-09.04.2020 r., na terenie Bielawy zaplanowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego. Pomiary pola elektromagnetycznego zostały zlecone przez właściciela instalacji: Orange Polska S.A. i związane są z przeprowadzoną modernizacja instalacji. * Prośba do okolicznych mieszkańców/ użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu, bądź tarasu) w celu przeprowadzenia pomiarów. Zgoda na dostęp ma charakter dobrowolny. W sytuacji braku zgody mieszkańców na udostępnienie lokali pomiary odbędą się w na terenie ogólnodostępnym. źródło: UM Bielawa (dziękujemy naszemu Czytelnikowi za nadesłanie sygnału)

Rada dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”), luksemburskiej spółki akcyjnej (société anonyme), z siedzibą przy rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg i zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B183803, której akcje zwykłe są notowane i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informuje akcjonariuszy, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy bezpośrednio poprzedzające Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o 14:00 w hotelu Le Royal Hotels & Resorts zlokalizowanym pod adresem: 12 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg,… Czytaj dalej →

Aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Realizując strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021, ogłaszamy aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce. Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r. W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł…. Czytaj dalej →

Konkurs – wybór biegłego w przedmiocie wyceny rynkowej częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz i 169,7875-169,8000 MHz. Ogłoszenie Prezesa UKE o konkursie na wybór biegłego, który sporządzi opinię w przedmiocie wartości rynkowej częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz. Oferty należy składać w siedzibie Prezesa UKE pod adresem ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – pokój nr 01.37, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., do godziny 12:00. Pliki: – 01 – Ogłoszenie konkursowe Gannet – 327 KB plik PDF – 02-DK Gannet – 491 KB plik PDF – 03 – wzór… Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 19 grudnia 2018 r. do 26 grudnia 2018 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone Testy MS w odniesieniu do usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcji przepływności 300 Mbit/s, usługi są usługami wiązanymi dostępne w wariancie umowy na 24 miesiące i 36 miesięcy – Treść Ogłoszenia źródło: UKE

Wyniki testu zawężenia marży. W dniach od 18 września 2018 r. do 24 września 2018 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone Testy MS w odniesieniu do usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcjach przepływności: do 100 Mbit/s i do 300 Mbit/s, usługi są usługami wiązanymi dostępne w wariancie umowy na 24 miesiące Dokumenty: – treść Ogłoszenia źródło: UKE

Scroll To Top