Szacunkowe skłonności inwestycyjne operatorów na bazie arkuszy pozwoleń radiowych z dnia 25. sierpnia 2020 r.

Ponieważ przed nami realne 5G i coraz częściej mówi się o możliwości zapewnienia nie tylko teoretycznego, ale również obszarowego przyszłego dostępu do sieci w tej technologii, na bazie plików arkuszy pozwoleń radiowych z dnia 25. sierpnia 2020 r. przygotowaliśmy odrębne dane analityczne dla każdego z operatorów, w tym zestawienie łącznej ilości ważnych pozwoleń radiowych dla poszczególnych grup (Cyfrowy Polsat, Networks!, Play). Prezentujemy również wykaz odrębnych lokalizacji stacji bazowych (tytuł zeszytu ma dodatek „pojed”) dla każdego z operatorów, jak i w ramach grupy. Przy łącznej ilości pozwoleń dla każdego z operatorów zamieściliśmy również pozycję, związaną z technologią i częstotliwością, dla której operator pozyskał pozwolenie radiowe. Choć arkusze pozwoleń radiowych nie odzwierciedlają stanu faktycznego eteru – to mimo wszystko w pewien sposób prezentują poziom skłonności inwestycyjnych każdego operatora z osobna i w ramach grupy. Zainteresowanych analizami, przy założeniu stopnia błędów statystycznych zapraszamy do lektury kolejnych zeszytów z arkusza, jak w linku niżej:
pozwolenia radiowe jako baza dla analizy statystycznej skłonności do inwestycji operatorów sieci komórkowych

Wniosków nie wskazujemy, licząc na to, że przy dokładnych analizach arkusza pewne odpowiedzi nasuną się same

źródło: opracowanie własne na bazie pozwoleń radiowych UKE

Materiał powiązany:

utknęła modernizacja stacji BT33522 w Jeleniej Górze